#Naiskuoro Telluksen dramatisoitu, liikkuva kuoroteos perustuu Suomen #sisällissodassa kovia kokeneiden naisten kirjoittamiin runoihin ja lauluihin, joita ei ole ennen aikaisemmin julkaistu. Vankileirille sodassa joutui naiskaartilaisia, sanitäärejä, keittäjiä ja pakolaisia lapsineen. Laulu- ja runoteksteissä nämä naiset pohtivat sotakokemuksiaan jo pakomatkalla, vankeudessa ja sieltä vapauduttuaan. Autenttiset tekstit alkavat elää kahden muusikon niihin säveltämän musiikin ja ohjaajan kuorolle tekemän koreografian ansiosta.

Esityksen nimi viittaa julkiseen keskusteluun 100 vuotta sitten, jossa erityisesti naiskaartilaisten seksuaalista siveyttä epäiltiin ja heistä keksittiin pilkkanimiä, kuten #susinartut ja #housukaartilaiset. Teoksessa sisällissotaa puidaan sen kokeneiden naisten omin sanoin. Naisten runot ja laulutekstit ovat henkilökohtaisia ja raadollisen koskettavia. Samalla niissä on jotakin ymmärtävää, armahtavaa, ajankohtaista ja yleispätevää.

Noin tunnin mittaisessa esityksessä ei nähdä nuottikansioiden taakse piiloutuvaa kuoroa vaan myötäelävään lauluun ja liikkeeseen perustuva esitys, jossa kuoro laulaessaan liikkuu ja käyttää eri esitystilojen akustisia mahdollisuuksia hyväkseen. Tavoitteena on häpeämätön ja vapauttava moniaistinen esitys, jonka perimmäinen viesti on naisten ja tyttöjen oikeus aktiiviseen kansalaisuuteen ilman vihaa ja väkivaltaa kaikkina aikoina.

#Liikkuvan #kuoroteoksen ensi-ilta on marraskuussa 2018 Tampereella. Lisäksi vierailemme Valkeakoskella, Lahdessa, Turussa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Kaikki nämä paikkakunnat ovat tärkeitä sisällissodan naisten historiassa, osa konserttitiloista on autenttisia tapahtumapaikkoja.

Hanke sai 2017 kohdeapurahan Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimikunnalta ja apurahan Koneen säätiöltä, #rohkeatekijä. 2018 Osuuskunta Tradeka antoi avustuksen puvustukseen, joka toteutetaan yhteistyössä tamperelaisen Nextiili -työpajan kanssa. Saimme lisärahoitusta konserttikiertueen kuluihin joukkorahoituskampanjalla Mesenaatissa 3.5.-30.6.2018: https://mesenaatti.me/campaign/?id=935#single/view .

Susinarttujen tunnusgrafiikan valokuvassa Viipurin merkinantokomppanian päällikkö Kuva: Kansan Arkisto

 

CC-BY Tampere 1918, kuvat Vapriikin kuva-arkisto. Finnish Civil War 1918 Photo: Museum Centre Vapriikki Photo Archives.